Categorieën
Nieuws en updates

Universiteiten slaan handen ineen in WFC Experience

Dankzij de grote bezoekersstroom van tweehonderd- tot driehonderdduizend mensen per jaar biedt WFC Experience volop kansen voor een uitgebreid onderzoeksprogramma rond gezonde en duurzame voeding. De universiteiten van Groningen, Maastricht, Nijmegen, Utrecht en Wageningen hebben de regie in handen. Zij doen dat in overleg met TIFN, de Alliantie Voeding en het onderzoeksprogramma Food & Cognition (in oprichting) en werken samen met het bedrijfsleven en de overheid. Het onderzoeksprogramma slaat een brug tussen onderzoekswerelden.
“Er komt steeds meer onderzoek met, voor en door consumenten. Verschil met het onderzoek dat tot voor kort werd uitgevoerd, is dat nu veel breder wordt gekeken naar de consument. Bovendien wordt er dieper op ingegaan. Wat eet hij? Wat zou gezonder voor hem zijn? Waarom kiest hij voor het een of het ander? Wat is de impact daar weer van? WFC Experience biedt ons veel mogelijkheden om daar meer informatie over te verzamelen”, zegt Brenda Israël, business relations manager Wageningen University & Research.
Er zijn vier thema’s: gezondheid, consumentengedrag, co-creatie en een duurzame en veilige voedselketen. In het onderzoek wordt ook naar de onderlinge relaties tussen de thema’s gekeken. “We verbinden werelden en beschikken over brede expertise. In de onderzoeken koppelen we voeding aan onder meer medische aspecten en  gedragswetenschappen.” Fictieve voorbeelden: wat doet tekst op verpakkingen van levensmiddelen? En welke perceptie hebben mensen bij gezonde voeding?
Wetenschappelijk relevant én praktisch
WFC Experience trekt jaarlijks veel bezoekers die vrijblijvend kunnen deelnemen aan het onderzoek. De kans is groot dat de onderzoeksteams zo grotere aantallen mensen aan projecten weten te binden. “Dat biedt aanknopingspunten. We kunnen enerzijds het algemene beeld schetsen, maar we kunnen anderzijds ook rekening houden met doelgroepen. Door te selecteren op leeftijden en specifieke kenmerken, bijvoorbeeld. De onderzoekersresultaten kunnen zo ook heel persoonlijk worden”, zegt Brenda Israël van Wageningen University & Research.
Door de koppeling met WFC krijgt het onderzoek een breder bereik. Dat is goed voor zowel het onderzoek als de impact daarvan. Het idee is dat het onderzoeksprogramma aansluiting vindt bij andere partijen die betrokken zijn bij WFC Experience. Er komen diepgaande wetenschappelijke onderzoeken die langere tijd in beslag nemen. Het onderzoek wordt afgestemd met grote onderzoeksprogramma’s zoals TiFN en Food & Cognition. Daarnaast werken de experts aan toegepast onderzoek.