Categorieën
Nieuws en updates

Kazerneterrein beter bereikbaar door aanleg Parklaan

De gemeente Ede, de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME), de Gelderse Milieufederatie en omwonenden hebben afspraken gemaakt over de Parklaan. Deze weg verbindt de A12 met de N224 en zorgt ervoor dat de kazerneterreinen beter bereikbaar worden. In 2021 moet de Parklaan klaar zijn.
De nieuwe woonwijken in Ede-Oost krijgen hiermee een goede infrastructuur terwijl er op het zuidelijk deel van de Parklaan meer ruimte komt voor bomen, een groene tussenberm en behoud van het open, cultuurhistorisch landschap, zo meldt de Gemeente Ede. Eerder was door verschillende belanghebbende partijen bezwaar aangetekend tegen de plannen voor de Parklaan, maar door dit compromis is er juridisch geen beletsel meer om de weg aan te leggen.
WFC - Parklaan
 
 
 
 
Afbeelding:  Gemeente Ede.