Categorieën
Nieuws en updates

World Food Center in het nieuws

Het World Food Center staat veel in het nieuws op dit moment. Er wordt veel over gezegd en geschreven maar niet alles is even helder.
Op de pagina over het WFC gaat de Gemeente Ede daarom nog een keer in op de belangrijkste informatie van dit moment:
Wat is het World Food Center ook al weer?

Het World Food Center is dé food-ontmoetingsplek voor consumenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Een voedselbeleving en een broedplaats voor innovatie zorgen voor inspiratie, kennisdeling en bewustwording. Het World Food Center brengt consumenten en organisaties bijeen en stimuleert hen meer verantwoordelijkheid te nemen en samen antwoorden te vinden op hedendaagse en toekomstige voedselvraagstukken, onder het motto: we feed each other.
Een alsmaar groeiende wereldbevolking en toenemende druk op de planeet leiden tot grote voedseluitdagingen. Daarnaast hebben de keuzes die we iedere dag maken op het gebied van voedsel, impact op ons lichaam en onze omgeving. Om in de toekomst iedereen te voorzien van voldoende, gezonde en duurzame voeding is een omslag nodig naar een andere manier van voedsel produceren en consumeren.

WFC en WFC Experience

In de berichten in de media wordt vaak gesproken over het WFC. Hierbij wordt soms geen onderscheid gemaakt tussen de WFC Experience en de gebiedsontwikkeling WFC. Dit zorgt nogal eens voor verwarring.

Hoe zit het nou precies?

De gebiedsontwikkeling World Food Center wordt gerealiseerd op een voormalig kazerneterrein van 28 hectare naast het station Ede Wageningen. Dit gebied is gereserveerd voor woningen, bedrijvigheid, hotel/congres en de bestaande rijks monumentale gebouwen. Het terrein is eigendom van de gemeente. Voor dit gebied beheert de gemeente dan ook de zogenaamde grondexploitatie. Dit is de begroting van de grondkosten en grondopbrengsten gedurende de gehele looptijd van de ontwikkeling van het gebied. De belangrijkste kosten hierbij zijn de verwerving van het terrein in 2011, de kosten om het terrein bouwrijp te maken en de plankosten. De inkomsten bestaan vooral uit de verkoop van de grond aan ontwikkelaars voor het realiseren van woningen en bedrijven.
De grondexploitatie van het totale WFC-gebied is herzien op basis van nieuwe afspraken over de gebiedsontwikkeling en de laatste inzichten. Het saldo van de grondexploitatie is hierbij verslechterd van een tekort van €10,5 miljoen naar een tekort van € 19,7 miljoen. De grootste reden voor het extra tekort van €9,2 miljoen is de lange looptijd met de bijbehorende rente- en apparaatskosten. Deze lange looptijd biedt de ruimte om een kwalitatief hoogwaardig gebied te kunnen ontwikkelen, dat volop ruimte biedt aan foodbedrijven. Daarmee zorgt het voor een verdere economische ontwikkeling van de Regio FoodValley
In sommige mediaberichten wordt dit tekort toegeschreven aan de WFC Experience. Dat is dus niet het geval. Het tekort in de grondexploitatie staat los van de businesscase van de WFC Experience, die 1 hectare van de in totaal 28 hectare gebiedsontwikkeling in beslag neemt. Voor de exploitatie van de WFC Experience volgt nog een onafhankelijke doorrekening door twee verschillende externe bureaus.
De grondexploitatie en de businesscase voor de Experience zijn gescheiden. Een tekort in een grondexploitatie is overigens in gemeenteland helaas niet ongebruikelijk. Ook op andere grondexploitaties heeft de gemeente een flink tekort door de lange looptijd (en daarmee hoge rentekosten) en door de crisis van een aantal jaren geleden. Zo heeft de gemeente een tekort van € 15, miljoen op de grondexploitatie van de overige Kazerneterreinen.
(Bron: https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/food-en-veluwe/world-food-center/)