Categorieën
Nieuws en updates

Mini-congres over duurzaamheid WFC

Het World Food Center wordt een toonbeeld van het ‘kunnen’ en de innovatiekracht van de Nederlandse voedselindustrie. Rondom het Experience Center wordt een bedrijventerrein ontwikkeld en een stedelijk woonmilieu gecreëerd. Geheel in lijn met de ambities van het WFC wordt bij de ontwikkeling natuurlijk speciale aandacht besteed aan het thema duurzaamheid. Duurzaamheid is méér dan een verplicht nummer. Het is een essentiële randvoorwaarde voor het ontwikkelen en internationaal vermarkten van een vooraanstaand gebied als het World Food Center.
Om deze duurzaamheid vanaf dag één integraal onderdeel te maken van de planontwikkeling ontwikkelt adviesbureau Over Morgen een duurzaamheidsvisie voor het hele gebied. Hierbij werkt het zoveel mogelijk samen met andere betrokkenen en deskundigen. Op 21 november vond in de Frisokazerne een mini-congres plaats, waarbij ruim twintig deskundigen enthousiast samenwerkten aan de vier thema’s; Energie, Mobiliteit, Circulair en Klimaatadaptatie.

Kennis, ervaringen, visies en ideeën werden uitgewisseld en de uitkomsten van de middag worden nu verwerkt in de duurzaamheidsvisie met concrete maatregelen, die eind 2017 opgeleverd wordt.