Categorieën
Nieuws en updates

‘Een business model ontwikkel je vanuit de bezoeker’

Volgens Martin Barratt, specialist op het gebied van financiële modellen en exploitaties voor attracties, heeft het WFC al een van de grootste hordes genomen door bij alle plannen expliciet uit te gaan van de bezoekers en de consumenten. Daar zijn de BRC-plannen op gebaseerd, evenals de LDP-berekeningen.
“Veel projecten en initiatieven starten van de andere kant, en kijken veel te laat naar de eindgebruiker. Dat is bij het WFC niet aan de orde. Ik ben nu vanaf september bij het WFC betrokken omdat nu de keuze van de juiste exploitant aan de orde komt en dit is van levensbelang voor het slagen van de Experience. Vaak wordt dan gedacht aan partijen als Disney of Universal, maar voor hen is het te specifiek. Je moet dus op zoek gaan naar andere partijen. In overleg met de diverse deelnemers komen we nu tot een goede profilering van de gewenste exploitant.”
“Ik verwacht zeker dat er goede kandidaten geïnteresseerd zijn, omdat het concept al zo goed doordacht is en omdat de aansluiting bij de Food Valley zo’n logische is. “
“Het risicobeheer is, bij elk project van deze omvang, de grootste uitdaging. Dat moet je heel goed in beeld hebben voordat je met exploitanten kunt gaan praten. Er is altijd een zeker risico, maar veel ervan valt prima te managen en in te schatten, waardoor het voor een operator interessant wordt in te stappen. Wat dat betreft heeft LDP al veel goed voorwerk gedaan.”