Categorieën
Nieuws en updates

Food Valley ‘Triple Helix’ bezoekt Denemarken

Van 6 december tot en met 8 december bracht een ‘Triple Helix’ delegatie uit de Food Valley een bezoek aan Denemarken. Triple Helix staat voor de samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs.
Hoofddoel van de reis was gezamenlijk inspiratie opdoen in Central Denmark, de  centrale agrarische kern van Denemarken en te zoeken naar kansen voor concrete samenwerking. Tegelijkertijd was de reis ook een ideale gelegenheid om de onderlinge banden tussen de diverse Triple Helix-partners verder te versterken, met het oog op de volgende groeifase van de samenwerking én vergroting van de slagkracht in de regio FoodValley. De delegatie werd gedurende het hele programma zoveel mogelijk gematcht met deelnemers van vergelijkbare organisaties aan Deense kant.
Op 6 december vloog de delegatie naar Billund waar direct na aankomst het Agro Business Park in Aarhus bezocht werd. Op 7 december waren er diverse ontmoetingen met vertegenwoordigers van partijen uit beide regio’s om zo een beeld te krijgen van het (agrifood) ecosysteem in beide regio’s en voorbeelden te presenteren van activiteiten. Hier werden ook de meest recente ontwikkelingen rond het WFC toegelicht.
 
In drie 3 inhoudelijke workshops werd vervolgens ingegaan op campusontwikkeling, cross-over Food & Health en innovatie. Aansluitend werd in een strategische sessie de oogst uit de workshops verwerkt om te komen tot concrete acties om de samenwerking tussen beide regio’s verder vorm te geven. Op 8 december is het bezoek afgesloten met een bezoek aan een research center van Aarhus University.