Categorieën
Nieuws en updates

Bedrijven verkennen business modellen WFC Experience

Op 1 november en op 13 december kwamen de in het WFC deelnemende agrofoodbedrijven bij elkaar om te discussiëren over business modellen voor de WFC Experience. Ook spraken ze over het profiel van een mogelijke exploitant van de Experience en de verschillende manieren waarop bedrijven actief kunnen deelnemen in het WFC. De eerste sessie werd begeleid door de Engelsman Martin Barratt, specialist op het gebied van financiële modellen en exploitaties voor attracties.  Martin is door het WFC ingehuurd om met zijn deskundigheid te helpen bij het ontwikkelen van een passend businessmodel en het vinden van de juiste exploitant. Gedurende de middag werden een aantal business modellen verkend en besproken.
Volgende stap
In de volgende stappen gaat WFCD op basis van de gevoerde gesprekkende diverse mogelijke manieren uitwerken waarop bedrijven kunnen participeren. Op basis van deze voorstellen kan er dan meer concreet gediscussieerd worden en kunnen beslissingen worden genomen over ieders individuele participatie. Vervolgens wordt  dan een selectie gemaakt  van potentiële exploitanten. Als de uiteindelijke gekozen exploitant een ‘letter of intent’ met het WFC heeft gesloten, kan BRC aan de slag met het ontwikkelen van het Masterplan Experience World Food Center.
Tempo erin houden
Harry Veldhuis, WFCD: “We willen nu het tempo erin houden, toewerken naar het punt waarop we keuzes kunnen maken. In de komende periode werken we de verschillende business cases uit. Welke mogelijkheden zien we en welke middelen  hebben we nodig? Dan ligt er iets op tafel waarvan wij denken dat het haalbaar is, met de bijbehorende concrete mogelijkheden om te participeren, linksom of rechtsom. Aan de bedrijven en andere stakeholders dan de vraag: doet u mee en hoe? Want ook de creatieve inbreng van de bedrijven is essentieel. Het gaat om co-creatie. Iedereen moet zich er goed bij voelen en de meerwaarde ervan zien.  We willen dat partners meedoen als stakeholder in een langjarige relatie. Belangrijke onderdelen van het te ontwikkelen model zijn overigens zaken als ROI (return on investement) en de Key Performance Indicators (KPI’s)  waaraan we het succes van de Experience willen afmeten.“