Categorieën
Nieuws en updates

Nestlé: 'WFC belangrijk voor kennisoverdracht'

‘Nestlé is een van ’s werelds grootste en invloedrijkste bedrijven op het gebied van voeding en gezondheid. Wij geloven dat leiderschap niet draait om grootte; het gaat vooral om gedrag en geloofwaardigheid’, zegt Klaas Cuperus van Nestlé Benelux.

‘ Vertrouwen kan op de lange termijn alleen verdiend worden door continu te blijven voldoen aan onze beloften, in totaal 42 commitments, die bijdragen aan het halen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze doelstellingen en gedragingen zijn samengevat in onze purpose, waar wij dagelijks aan werken: Het verbeteren van levenskwaliteit en bijdragen aan een gezondere toekomst.’

‘Dit zien we ook terug in de doelstellingen en de visie van het World Food Center. De weg naar beter voedsel en beter leven begint bij kennis en bewustzijn. Het is essentieel dat mensen beter snappen waar hun voedsel vandaan komt, hoe voedselveiligheid gegarandeerd is, en hoe een duurzame productie voor iedereen uiteindelijk meer oplevert. Een wereldbevolking op een duurzame manier gezond voeden, vraagt niet alleen innovatie op productiegebied, maar ook veranderingen op consumptiegebied. Dit is nodig om minder voedsel te verspillen en gezondere keuzes maken. Het WFC kan en zal een belangrijke rol spelen in die kennisoverdracht en wij als Nestlé willen daarin ook onze verantwoordelijkheid nemen.’