Categorieën
Nieuws en updates

Living Lab: Stads-landbouw in het WFC

‘Ede heeft niet alleen een WFC maar ís ook een WFC!’

Ede pioniert nationaal en internationaal met integraal voedselbeleid en laat zien hoe sociale én economische impact kan worden gerealiseerd. Het World Food Center (WFC) past hierbij. In het WFC  ontmoeten bedrijven, consumenten en kennisinstellingen elkaar om kennis te creëren en te delen. Bezoekers ervaren hoe voedsel wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en gegeten.
Stichting SmaakstadEde staat aan de basis van een actieve food community voor een gezonde en duurzame toekomst. Als onderdeel van SmaakstadEde zet EetbaarEde zich al vele jaren in voor het versterken van stadslandbouw binnen de gemeente.  Eetbaar Ede droomt van een groot initiatief waarin de diverse waarden van stadslandbouw vanaf het begin in het gebiedsontwerp zijn meegenomen en worden uitgevoerd.
Het nieuw in te richten gebied rondom het WFC is – zo vinden zij – bij uitstek een mooie kans om een begin te maken met de realisatie van zo’n groot initiatief. Zeker omdat stadslandbouw uitermate geschikt is om de hele voedselketen zichtbaar te maken en de ‘WFC experience’ van voedsel, voedselproductie, educatie en innovatie zowel binnen als rondom het gebouw in de praktijk te brengen.
Om dit te realiseren is samenwerking essentieel. Daarom organiseert EetbaarEde op 31 januari in het WFC een Living Lab in samenwerking met Stadslandbouw Nederland. Dit is het landelijke netwerk waarin ondernemers, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven, onderwijs, overheid en onderzoek met elkaar stadslandbouw in Nederland verder te ontwikkelen.
Wanneer?  31 januari 2018 van 15.00 uur tot 18.00 uur
Locatie?  World Food Center, Nieuwe Kazernelaan 2-D42, 6711 JC Ede
Graag aanmelden door een mail te sturen naar eetbaarede@outlook.com
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Hilda Weges 06-52405801