Categorieën
Nieuws en updates

Gemeente Ede en WFC Development presenteren ontwikkelkader

Het World Food Center in Ede wordt steeds concreter. Het is een ambitieus initiatief van de gemeente Ede, de provincie Gelderland, WFC Development (Van Wijnen Groep en Green Real Estate) en de WUR (Wageningen University & Research).
De gemeente en WFCD hebben afgelopen week het ontwikkelkader aan het gemeentebestuur van Ede gepresenteerd. Het World Food Center wordt een ‘hybride plek’ waar leren, werken, wonen, beleven, ontspanning en ontmoetingen centraal staan. Vaste onderdelen zijn het WFC Experience Center, businessgebouwen, een hotel- en congresfunctie, short stay-faciliteiten en woningen. Het WFC wordt gerealiseerd op het terrein van de voormalige kazernes Friso en Maurits. Direct achter het Experience Center komen de hotel- en congresfaciliteiten.
Belangrijk is ook de bestemming ‘wonen’ in het gebied. Dit moet zorgen voor extra levendigheid. Het gaat om een aantal van 300-600 woningen. Het is de bedoeling dat het WFC een levendige campus is, ook na zes uur. Op veel plaatsen zie je dat een bedrijvencampus in de avonduren stilvalt. WFCD en Ede kiezen er voor om op deze manier juist de levendigheid te garanderen. Het plan wordt gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit waarbij ruimte is gelaten om de uiteindelijke invulling af te laten hangen van de laatste ontwikkelingen.

Het WFC is ook een nieuw levendig stadsdeel voor Ede. Een tweede kerngebied in de stad, naast het centrum van Ede, zoals vastgesteld in de Stadsvisie. Het wordt een modern stedelijk milieu met (inter)nationale allure, interessant voor bewoners, bezoekers, werknemers en werkgevers. Met het gloednieuwe Intercitystation net naast het WFC richt het gebied zich op grootschalig bezoek met aansprekende bedrijvigheid, ontmoetingsfuncties en ruimte voor ontspanning.
Maar er wordt ook gewoond in de vorm van bijzondere stedelijke woonvormen. Short stay voorzieningen voor kenniswerkers én woonconcepten voor maatschappelijk bewuste doelgroepen (food, gezondheid, duurzaamheid) vinden hier hun plek, conform de Woonvisie Ede 2030. Het wonen op het WFC is daarmee nadrukkelijk gerelateerd aan de ontwikkeling van het food- en kenniscluster in de regio FoodValley.