Categorieën
Nieuws en updates

100 jaar Wageningen University & Research

Op 9 maart 2018 bestaat Wageningen University & Research (WUR) 100 jaar. Een bijzondere mijlpaal. In de afgelopen eeuw heeft de organisatie zich als wereldwijd expert bewezen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met name de laatste decennia heeft de internationale ontwikkelling van de WUR een grote vlucht genomen en met de nieuwe campus, aan de noordkant van Wageningen, neemt de WUR letterlijk en figuurlijk een centrale plaats in in de regio Food Valley.
Een van de doelen van 100 years WUR is verleden, heden en toekomst bij elkaar te brengen. Wat heeft 100 jaar Wageningen University betekend en hoe belangrijk is de WUR voor het aanpakken van belangrijke mondiale vraagstukken in de toekomst? Dat de WUR altijd vooruit blijft kijken en de mondiale voedselvoorziening als een van de belangrijkste uitdagingen ziet, blijkt ook uit de actieve deelname in het World Food Center.
Voor de WUR is het evident dat Nederland met zijn mondiaal toonaangevende agrifoodsector een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om, met haar kennis en technologie, bij te dragen aan de beschikbaarheid van voldoende gezond en duurzaam geproduceerde voeding voor een groeiende wereldbevolking”, zegt Rens Buchwaldt, als Lid van de Raad van Bestuur van de WUR betrokken bij het WFC. “Het World Food Center is een unieke kans om hier, in de Food Valley, en op een steenworp afstand van de WUR een belangrijk knooppunt te vestigen voor de Nederlandse agrifoodsector. Als WUR kunnen we daar onze kennis natuurlijk prima inbrengen en met andere universiteiten samenwerken in een breed opgezet onderzoeksprogramma. Het is geweldig om te zien dat de aandacht voor gezond en duurzaam voedsel blijft toenemen en we verheugen ons erop om de volgende 100 jaar WUR te beginnen met de start van het World Food Center in Ede in 2021!”
WUR ziet er naar uit zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het 100 years WUR-programma. Op de website, 100JaarWUR is het volledige programma te vinden.