Categorieën
Nieuws en updates

Planvorming WFC Experience gaat verder

De plannen voor de WFC Experience worden steeds verder verfijnd. Zo is er de laatste weken hard gewerkt aan een aantal businesscases. In zo’n businesscase worden van de verschillende projectonderdelen de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico’s. Het gaat om de businesscases voor de investering en die voor de exploitatie van de Experience, met daarin verschillende varianten. Vervolgens worden deze businesscases geverifieerd door onze financiële expert LDP.
Op 13 februari zaten Martin Barrett, LDP en WFCD in Ede rond de tafel om de businesscase van de Experience te verfijnen. Met de businesscase als uitgangspunt gaat Martin Barratt, de adviseur die is aangetrokken voor de selectie van de exploitant, nu gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Deze bijeenkomst was een belangrijke stap in de ontwikkeling van de totale businesscase van de Experience.
Masterplan Experience
Parallel hieraan loopt de ontwikkeling van het masterplan voor de WFC Experience, begeleid door BRC, de ontwerper van de Experience. Zij werken hierbij samen met de vertegenwoordigers van de deelnemende partijen, zoals bedrijven, zorg-, onderwijs- en kennisinstellingen. In diverse gesprekken en workshops moet voor iedere partij duidelijk worden welke rol en plaats zij innemen in de Experience.
Op 21 februari kwamen de deelnemers bij elkaar om een aantal van de concrete mogelijkheden tot participatie met elkaar te bespreken, uitgaand van de specifieke wensen, behoeftes en mogelijkheden van elk bedrijf. De sessie verliep zeer geanimeerd en de uitkomsten zullen de komende weken weer verder worden uitgewerkt om te komen tot een maatwerk propositie per deelnemend bedrijf. Het feit dat er nu concrete pakketten en mogelijkheden gepresenteerd en bediscussieerd werden, maakte dat de deelnemers na afloop enthousiast reageerden. “Het is fijn dat we nu concreet kunnen gaan zien wat er voor iedereen mogelijk is, en wat daar de individuele budgetconsequenties van zijn. Ik kijk uit naar de volgende sessie”, zo reageerde een van de deelnemers na afloop.
Een van de andere uitkomsten was de wens om naast de grotere deelnemende bedrijven van het eerste uur, ook meer kleinere en nationaal en regionaal opererende agrifoodbedrijven bij het WFC te betrekken. Hieraan zal de komende tijd extra aandacht besteed worden. Harry Veldhuis van WFCD zegt hierover: “We merken dat er ook behoefte is aan concrete participatiemogelijkheden voor kleine en middelgrote partijen. We nodigen hen ook specifiek uit om hun interesse en ideeën bij ons kenbaar te maken. Ook zullen we hen – de exacte vorm is nog niet bekend – ook in onze communicatie al meer bij het WFC gaan betrekken.“