Categorieën
Nieuws en updates

Regio FoodValley: 'WFC is geweldige kans'

De keuze om het World Food Center juist in Ede te ontwikkelen is natuurlijk geen toeval. Allereerst is het zo dat Nederland één van ’s werelds grootste exporteurs van landbouwproducten is.
Regio FoodValley is het samenwerkingsverband van acht gemeenten in Gelderland en Utrecht, die mét elkaar een bovengemiddeld deel van de Nederlandse agrifood productie voor hun rekening nemen. Het gebied huisvest ook een bijzonder sterk kenniscluster van Wageningen University & Research tot praktijkonderwijs. Dit biedt veel kansen voor bedrijven samenwerking en innovatie. Twee van die gemeenten zijn Wageningen en Ede. Wageningen geniet op het gebied van food al een grote internationale reputatie, als thuisbasis van de WUR (Wageningen University & Research). En Ede is de eerste Nederlandse gemeente met een wethouder voor Food, en nu dus ook met een World Food Center. Geen toeval dus dat het WFC juist hier gevestigd wordt.
Regio FoodValley is een belangrijke partner voor het WFC. Wij vroegen Gert Boeve, sinds begin 2017 directeur van Regio FoodValley, hoe hij aankijkt tegen het WFC.
‘In de regio FoodValley werken ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheid nauw samen. Doel is om wereldwijd de meest innovatieve topregio op het gebied van Food te blijven. Wij focussen daarbij ook op regionale randvoorwaarden als vestigingsklimaat, mobiliteit en bedrijventerreinen. Toch denken we dat door nauwer samen te werken met de andere initiatieven in deze sector en deze regio, we gezamenlijk ook meer kunnen bereiken.’
‘Het World Food Center kan daar een mooi boegbeeld van zijn, met potentieel een enorme betekenis voor het ecosysteem dat we met elkaar ontwikkelen. Dé plek waar de Nederlandse agrifoodsector zich naar buiten kan laten zien. De vergelijking met de Floriade is dan snel gemaakt en ofschoon er natuurlijk grote verschillen zijn, denk ik dat voor een deel van onze boodschap en aanpak er ook veel overeenkomsten zijn. Het doel is heel vergelijkbaar, maar dan met een permanente invulling en een grotere B2B-impact.’
Voor het WFC is het nu heel belangrijk dat meer en meer bedrijven gaan aanhaken. Het is altijd het moeilijkst om de eerste partijen te vinden die zich committeren, maar die horde heeft het WFC nu genomen met de deelname van organisaties als FrieslandCampina, Nestlé, Albert Heijn en DSM. Nu is het zaak om ook meer regionale en kleinere partijen te laten aansluiten. Daarbij is het van belang duidelijk te maken wat er allemaal nog meer staat te gebeuren op het WFC, naast de consumentgerichte WFC Experience. De realisatie van een heel B2B-ecosysteem op het gebied van food is namelijk eveneens een belangrijk doelstelling van het WFC.’
‘Wij verwachten de komende tijd als regio nauwer te gaan aansluiten op, en samenwerken met het WFC. Vanuit Regio FoodValley ben ik dan ook graag een ambassadeur van dit geweldige project.’