Categorieën
Nieuws en updates

Minister Carola Schouten bezoekt WFC

Als onderdeel van een bomvol werkbezoek aan de Regio FoodValley, bezocht minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op 12 maart j.l. ook het World Food Center. Daar, in de grote hal van de Mauritskazerne werd zij op een aantal plaatsen bijgepraat over diverse (agri)foodgerelateerde onderwerpen.
Bij de stand van het World Food Center ging zij in gesprek met Anita Scholte op Reimer van Albert Heijn, een van de partners van het WFC, en Aart Jan Verdoold van GREEN Real Estate, samen met Van Wijnen Groep partner in WFC Development.

Anita Scholte op Reimer vertelde dat Albert Heijn al vanaf 2015 betrokken is bij de ontwikkeling van het WFC om vooral de kennis van de consument ten aanzien van ons voedsel te kunnen bevorderen. Goede kennis is noodzakelijk om te kunnen komen tot verantwoorde keuzes ten aanzien van de duurzame productie, distributie en consumptie van ons voedsel.
Aart Jan Verdoold onderstreepte namens GREEN Real Estate waarom het WFC voor het bedrijfsleven grote kansen biedt. GREEN heeft deze maand bekendgemaakt 25 miljoen Euro te willen investeren in het WFC.
De minister bleek al goed op de hoogte van de ins en outs van het WFC en gaf aan veel te verwachten van het WFC en de WFC Experience en met name van de combinatie van uitwisseling van kennis en ervaring, van innovatie en van kennisoverdracht aan de burger. Juist de sterke positie van de regio op het gebied van agrifood en de aanwezigheid van Wageningen University & Research, ‘om de hoek’ bij het WFC, bieden goede kansen.