Categorieën
Nieuws en updates

Eerste review Masterplan Experience

Masterplan fase 1
Op 31 mei werd de huidige stand van zaken met betrekking tot het masterplan gepresenteerd door BRC aan de diverse stakeholders. Voor BRC was het enigszins ongebruikelijk om in deze fase van de ontwikkeling – op slechts een derde van het proces – al aan zo’n grote groep (40 personen) de voortgang  te presenteren. Dit zegt iets over de complexiteit en de breedte van de WFC-Experience maar ook over het enthousiasme in de verschillende geledingen van de stakeholders: de verschillende overheden, bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, onderwijs, zorginstellingen en de Raad van Advies, voor deze gelegenheid uitgebreid met een viertal studenten (van meerdere universiteiten) die vanaf nu ook hun kijk op de ontwikkelingen zullen geven.
Brad Shelton begon zijn presentatie met het doorlopen van de huidige – en op basis van de eerdere rondes aangescherpte – uitgangspunten ten aanzien van de Inspiratie, Opportunity, Audience, Doelstellingen, en het overkoepelende thema: We feed each other.

Om de bezoekers daadwerkelijk en blijvend te verbinden met het thema voeding in al zijn facetten, maakt de bezoekersattractie van het World Food Center gebruik van zes concrete strategieën:

 • Neem bezoekers mee op een ingrijpende emotionele reis;
 • Draag kennis over op basis van emotionele betrokkenheid en enthousiasme;
 • Maak de hele voedselketen ‘menselijk. Maak zichtbaar wat alles betekent voor mensen en hoe mensen erbij betrokken zijn;
 • Zorg voor maximale transparantie en nodig uit tot discussie en dialoog.
 • Zorg ervoor dat technologie het verhaal dient
 • Verweef de vijf thematische lijnen door de experience:
  – Consumentenkennis
  – De prettige, plezierige en sociale aspecten van eten
  – Hoe de voedselketen eruit ziet voor een aantal van de belangrijkste ingrediënten
  – Persoonlijke gezondheid en invloed van voeding op het lichaam en het welzijn
  – Innovatie

Entice, Enter, Engage, Exit
Vervolgens wordt elk bezoek opgebouwd en ingedeeld in een aantal stappen: Entice (verleid, maak nieuwsgierig),  Enter (de binnenkomst en de kennismaking met het WFC), Engage (ga de interactie aan, verbind), en Exit (de afronding en het bestendigen van de emotionele band met het WFC en de boodschap).
Het zijn deze stappen waarvoor nu door BRC een hele reeks mogelijke attracties, onderwerpen, momenten en ervaringen is bedacht, elk met hun meest geschikte vorm, om maximaal effect te bereiken. Alles met behoud van de gestelde doelstellingen, de balans tussen vorm en inhoud en rekening houdend met de diverse doelgroepen en de centrale boodschappen.  Deze ideeën werden in hoog tempo door Brad gepresenteerd.

Reacties
De reactie op de gepresenteerde ideeën, zowel vanuit het conceptteam als ook vanuit de Raad van Advies en de overige aanwezigen, was ronduit positief. BRC is erin geslaagd de input van de afgelopen sessies en de Charrette te verwerken op een manier die daadwerkelijk recht doet aan de wensen en aan de belangen van de diverse stakeholders.
Zo is er veel waardering voor de ruimte die nu geboden wordt aan transparantie en discussie, waarbij ook de controverses niet geschuwd maar benoemd worden. De gekozen vorm, meerdere specifiek per onderwerp opgezette en ingerichte ‘Town Halls’ (discussieruimtes en platforms) werd als zeer waardevol beoordeeld.
Wél was  duidelijk dat alle geopperde attracties en activiteiten met elkaar wellicht wat veel van het goede waren. Bob Rogers, de oprichter van BRC gaf aan dat  impact en effect niet zozeer liggen in de omvang van de attractie en de tijdsduur die ermee gemoeid is, maar dat juist kortere impactvolle attracties meerwaarde kunnen hebben. Daarom is de centrale theatershow ook bewust kort gehouden. Ook in het gesprek met de Raad van Advies kwam naar voren dat een totale bezoekduur van 2 ½ uur te verkiezen is boven een langere. Daar staat tegenover dat door toevoeging van diverse andere (bedrijfs)gerelateerde attracties direct rond het WFC en op de Plaza, de totale bezoekduur van de bezoekers wel degelijk hoger kan uitkomen.
Instemming was er ook over de keuze voor voldoende menselijke interacties. De WFC Experience wordt zo niet teveel afhankelijk van technologie. En juist menselijke inbreng kan zorgen voor een sterkere emotionele binding.
Een van de suggesties uit de groep aan BRC was om nadrukkelijk te werken met afwisselende thema’s en tijdelijke exposities, bijvoorbeeld rond seizoenen of  rond landenthema’s.
Uit de presentatie werd vooral meegenomen dat het educatieve en inhoudelijke deel heel sterk is. Er werd dan ook de vraag gesteld of we daarmee het ‘fun’ aspect en de foodies niet teveel negeren. BRC gaf aan dit in de volgende versie wat explicieter naar voren te laten komen.
Brad merkte aan het einde van alle discussies  wél op dat het plan al zoveel onderwerpen,  activiteiten en attracties bevatte dat er minimaal 25% geschrapt zou moeten worden om aan het budget te komen. Helaas bestonden de meeste reacties meer uit suggesties om nog zaken toe te voegen dan om zaken weg te laten…  “We will have to kill some of our darlings, I’m afraid”, zo reageerde Brad hierop.
De slotconclusie was: de ontwikkeling van het masterplan ligt goed op schema. Zowel qua tempo als qua invulling en ideeën. De aanwezigen krijgen nu de tijd om nog even wat langer na te denken over de voorgestelde zaken en hun reacties schriftelijk kenbaar te maken. Vervolgens gaat BRC dan weer de volgende slag in, met  de eerstvolgende terugkoppeling eind augustus.
Het masterplan fase 1: De ruwe flipover uit april is nu vertaald in een mooie bezoekersroute:

In