Categorieën
Nieuws en updates

FAO bezoekt WFC

Op vrijdag 1 juni ontving het WFC een wel heel bijzondere delegatie. Die ochtend kwamen drie mensen van de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties op bezoek om met BRC van gedachten te wisselen over de WFC Experience.
BRC presenteerde een verkorte versie van het Masterplan waarna werd gesproken over de mogelijke aanknopingspunten voor verdere samenwerking. Mede door het expliciet opnemen van onderwerpen die momenteel ook beleidsmatig tot de doelstellingen van de FAO behoren (zoals obesitas, duurzaamheid (sustainability) en het tegengaan van voedselverspilling) kan het WFC ook een rol spelen bij het informeren van beleidsmakers en overheden op deze terreinen en een platform bieden voor discussie hierover en eventueel ontvangen van delegaties en organiseren van bijeenkomsten rond deze thematiek.
FAO is zeker geïnteresseerd om te participeren in de Raad van Advies en verder te praten over formalisering van de onderlinge relatie.