Categorieën
Nieuws en updates

Internationale Agro-Food pers bezoekt World Food Center

Op woensdag 11 juli ontvangt het World Food Center opnieuw een bijzondere delegatie. Deze middag hopen wij veertig internationale land- en tuinbouwjournalisten welkom te heten.
Van 11 tot 15 juli vindt het jaarlijkse wereldcongres van de IFAJ plaats. Dit is een internationale federatie van meer dan 5.000 landbouwjournalisten uit 45 landen. Zij richten zich op het delen van nieuwe technologieën en informatie die relevant is voor de snel ontwikkelende en belangrijke industrie. Hierbij informeren zij zowel boer als burger, omdat goede informatieverstrekking belangrijk is voor de toekomst van onze planeet.

Dit jaar is het thema van het wereldcongres “Dutch Roots” waardoor zij met 180 journalisten naar Nederland komen. Het thema verwijst naar de Nederlandse ‘wortels’ in de agrarische sector. Deze week krijgen ze de kans om de Nederlandse landbouwsector in de praktijk te zien. Het congres richt zich op drie hoofdthema’s: Circular Economy, Smart Farming en Urban Delta.
Met dit bezoek kunnen de internationale journalisten zien en ervaren hoe het Agrofoodbeleid in onze regio vorm krijgt. Wij hopen wij dat we met dit bezoek de regio goed op de internationale ‘food’ kaart kunnen zetten.