Categorieën
Nieuws en updates

Vier 'voedsel-moties' aangenomen

Tweede Kamer neemt vier moties aan tijdens Algemeen Overleg Voedsel

Bij de stemmingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Voedsel, medio juni, heeft de Tweede Kamer een viertal vodeselgerelateerde moties aangenomen. De moties hebben betrekking op een opvolger voor het ‘Ik Kies Bewust-logo’ het preventieakkoord kindermarketing voor ongezonde producten en cosmetische eisen in
handelsnormen voor groenten en fruit.
1. De Tweede Kamer is van mening dat consumenten in één opslag een gezonde keuze moeten kunnen maken en dat het daarbij helpt een duidelijk etiket te hebben. Omdat de Schijf van Vijf is bedoeld om een gezonde keuze te
bevorderen vinden de partijen het belangrijk om te komen met een opvolger van het ‘Ik Kies Bewust-logo’ waarin de Schijf van Vijf uitdrukkelijk is verwerkt.

2. Preventieakkoord
Terwijl een groeiend deel van het budget voor de zorg wordt besteed aan voedinggerelateerde ziekten, zijn de besprekingen over het preventieakkoord nog vooral gericht op de hoofdonderwerpen roken, alcohol en
overgewicht. Voeding wordt daar vooralsnog  slechts indirect in meegenomen. De Kamer will dat voedsel als een volwaardig en zelfstandig onderdeel van het preventieakkoord wordt behandeld.
3. Kindermarketing
De Tweede Kamer constateert dat slechts 1% van de kinderen eet volgens de Schijf van Vijf. Omdat een gezond eetpatroon op jonge leeftijd wordt aangeleerd, zou kindermarketing vooral gericht moeten zijn op producten uit de Schijf van Vijf, om kinderen te ontzien van kindermarketing voor ongezonde producten.
4. Handelsnormen voor groenten- en fruit
Er zijn specifieke Europese handelsnormen voor 11 producten die samen 75% van de financiële waarde van de groente- en fruithandel vertegenwoordigen. Hier bovenop hanteren supermarkten nog eigen specifieke normen over vorm en uiterlijk van producten. Dit leidt tot voedselverspilling en de Tweede Kamer vraagt de regering om zich in Europa in te zetten voor het schrappen van cosmetische eisen in handelsnormen. Ook wordt de regering gevraagd met supermarktorganisaties in gesprek te gaan om te stoppen met het weren van producten alleen vanwege het uiterlijk.