Categorieën
Nieuws en updates

Tweede review Masterplan, 29 augustus

Tweede review Masterplan, 29 augustus

Van 28 t/m 31 augustus waren BRC’s Brad Shelton en Donna Davidson weer bij het WFC voor de tweede review van het masterplan. Opnieuw een week waarin met de diverse stakeholders gesproken werd over de verdere concretisering van het masterplan.
FAO
Nadat de eerste review nog apart was doorgesproken met vertegenwoordigers van de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO), waren zij dit keer uitgenodigd om de gezamenlijke brede reviewsessie bij te wonen. Helaas waren zij niet in staat fysiek aanwezig te zijn, maar door middel van een live-streaming videoverbinding waren zij toch in staat de presentatie direct te volgen evenals de discussie. Ook konden zij zelf direct hun vragen stellen en input leveren.
Daarnaast werd door BRC opnieuw van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal – al dan niet vergelijkbare attracties – te bezoeken. De eerste dag waren dat Tomato World, Hortiworld en Corpus. Vervolgens werd de week afgesloten met een bezoek aan FICO Eataly World in Bologna, volgens velen het meest direct met de WFC Experience vergelijkbare internationale initiatief op het gebied van publieksattracties in agrifood.
Masterplan fase 2
Op 29 augustus werd de huidige stand van zaken met betrekking tot het masterplan gepresenteerd door BRC aan de diverse stakeholders. De groep stakeholders was wederom groter. Bijna 50 deelnemers woonden de plenaire review bij. Een bevestiging dat het enthousiasme in de verschillende geledingen van de stakeholders nog steeds toeneemt. Van de verschillende overheden, bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en onderwijs tot en met zorginstellingen en de Raad van Advies.
In plaats van direct in te zoemen op de veranderingen in het plan ten opzichte van de vorige keer besloot Brad opnieuw het hele plan te doorlopen, inclusief de uitgangspunten. De aanvullingen betroffen vooral de verdere concretisering van de verschillende attracties, en de verdere invulling van vormgeving en locatie.  Hierbij was – vanzelfsprekend – opnieuw het overkoepelende thema ‘We feed each other’ leidend.
Aanpassingen
De meest aanpassingen ten opzichte van de vorige review betroffen een aangescherpte selectie van de attracties, rekening houdend met enerzijds het budget (in de eerste versie zaten veel meer ideeën dan gerealiseerd kunnen worden) en anderzijds met de alle opmerkingen van de eerste review, met name op het gebied van de onderwerpkeuze, de gekozen invalshoeken en de nadruk op de gezondheidsaspecten.
Reacties
De reacties op de gepresenteerde ideeën, zowel vanuit het conceptteam als ook vanuit de Raad van Advies en de overige aanwezigen, was opnieuw erg positief. BRC blijkt er opnieuw in geslaagd te zijn de input van de afgelopen sessies te verwerken op een manier die daadwerkelijk recht doet aan de wensen en aan de belangen van de diverse stakeholders. Begin oktober moet het definitieve masterplan afgerond zijn.