Categorieën
Nieuws en updates

Belangrijke rol voor NGO’s bij WFC

Het World Food Center stelt zichzelf het doel om zowel het nationale als het internationale voedselverhaal te vertellen. Dit zijn complexe verhalen waarop verschillende perspectieven mogelijk zijn. Om tot een volledig beeld te komen van de uitdagingen en mogelijkheden voor het voeden van de wereldbevolking en tegelijkertijd het verhaal te vertellen over de draagkracht van de planeet en haar biodiversiteit, is het belangrijk dat naast overheid en bedrijfsleven ook maatschappelijke organisaties betrokken worden bij het WFC.
De afgelopen periode heeft het WFC actief het gesprek opgezocht met diverse NGO’s, niet-gouvernementele organisaties, ofwel organisaties die onafhankelijk zijn van de overheid en zich richten op een maatschappelijk belang. Over het algemeen gaat het om organisaties die werken aan het bevorderen van milieubescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk of het bevorderen van de mensenrechten.
Het WFC vindt het belangrijk dat de discussie die dit oplevert een plaats krijgt in de programmering van de Experience. Om de dialoog te kunnen faciliteren is het dus belangrijk de juiste partners te betrekken.
Naast de goede contacten met de Food and Agricultural Organization van de Verenigde Naties (FAO), die al betrokken was bij de ontwikkeling van het masterplan van de experience, is in de afgelopen maand ook een aantal andere NGO’s gevraagd om input en of zij interesse hebben hun informatie in het WFC te valideren en te presenteren.
Er zijn ontzettend veel maatschappelijke organisaties die belangrijke input kunnen leveren ten aanzien van de missie van het WFC. Omdat het niet mogelijk is om alle partijen direct te spreken is in eerste instantie gekozen voor verkennende gesprekken met een aantal van de grootste of meest relevante partijen. We hebben initieel gekozen voor NGO’s op de thema’s: consument, dierenwelzijn, gezondheid, milieu en internationale ontwikkelingssamenwerking.
Gesprekken zijn inmiddels gevoerd of gepland met belangrijke nationale en internationale organisaties als de Consumentenbond, Dierenbescherming, Wereld Natuur Fonds, Nationaal Actieplan Groente en Fruit, Alliantie Kindermarketing, Hartstichting, Voeding Leeft, Arts & Voeding, Foodhub, Kitchen Republic, Natuur & Milieu, Solidaridad en Oxfam.
Andere NGO’s die graag eens met ons van gedachten wisselen over de invulling van het WFC zijn van harte welkom.