Categorieën
Nieuws en updates

Consortium voor WFC Onderzoeksprogramma groeit

Penvoerder voor het onderzoeksprogramma TiFN organiseerde een zeer nuttige ‘open meeting’ voor alle bedrijven en andere geïnteresseerden in het onderzoeksprogramma van het WFC. Deze bijeenkomst was bedoeld om het bestaande consortium van kennisinstellingen, bedrijven en de overheid verder uit te breiden.
Het WFC Onderzoeksprogramma heeft tot doel om meer te begrijpen hoe consumenten hun gedrag veranderen en wat de impact is van verschillende communicatiestrategieën op de besluitvorming van consumenten. Consumenten zijn steeds kritischer op de informatie die zij over voeding krijgen. Zijn e-nummers echt zo slecht voor mijn gezondheid? Welk verschil maakt het aanschaffen van biologische groenten en fruit?
De financieringsaanvraag voor het programma wordt gecoördineerd door TiFN, dat afgelopen november een aanvraag voor publiek onderzoeksgeld heeft ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De eerste evaluatie van de ingediende voorstellen is eind februari en het definitieve voorstel moet ingeleverd zijn op 21 mei. Het consortium bestaat nu kennisinstellingen als Wageningen University en Research, TU Delft, Rijksuniversiteit Groningen en de hogescholen CHE, AERES en HAN en uit KraftHeinz, Danone, FrieslandCampina, Schuttelaar & Partners, de Gemeente Ede en de Provincie Gelderland.
Open meeting
Na een kort welkomstwoord vertelde Tineke Keidel (WFCD) over de voortgang van de ontwikkeling van het WFC. Hierna lichtte Ronald Visschers de status van het onderzoeksprogramma toe. Susanne Butterman, accountmanager bij de Gemeente Ede en provincie Gelderland, informeerde de zaal over het belang van het onderzoeksprogramma en de bijdrage van de lokale overheid. Hierna was er een paneldiscussie met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (FrieslandCampina, Danone, KraftHeinz) onder leiding van hoogleraar consumentengedrag prof.dr. Hans van Trijp.