Categorieën
Nieuws en updates

Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven

 
Er wordt hard gewerkt op het WFC terrein! Graafmachines ploegen door het gebied en vrachtwagens met zand rijden af en aan. Het gebied rondom de Mauritskazerne waar straks de WFC Experience komt, wordt klaargestoomd voor het toekomstige gebruik. Een belangrijk onderdeel daarbij is het detecteren en verwijderen van Niet Gesprongen  Explosieven (NGE’s).
Het terrein Maurits-Zuid waar het WFC komt, is onderdeel van de vroegere kazerneterreinen van Ede. Vanuit die historische functie en de ligging direct naast het spoor, was de locatie in de tweede wereldoorlog regelmatig doelwit van Engelse bommenwerpers. Ter voorbereiding op de bouwwerkzaamheden de komende jaren wordt de grond nu vrijgemaakt van niet gesprongen explosieven.
Zorgvuldige aanpak
Omgaan met mogelijke explosieven vergt een zorgvuldige aanpak. Na het verwijderen van de bovenlaag zoals straatklinkers of struikgewas, wordt met speciale detectieapparatuur gezocht naar ‘verstoringen’. Wanneer er een vermoeden is van explosieven, wordt voorzichtig afgegraven. Op plekken waar bebouwing komt wordt na een meter afgraving nog eens gedetecteerd. Zo wordt gekeken tot 3 meter diep of er mogelijk nog explosieven liggen.
Geen overbodige luxe
Dat het zoeken naar niet gesprongen explosieven geen overbodige luxe is, beaamt junior projectleider gebiedsontwikkeling Wiard Ligterink van de Gemeente Ede: ‘Vorig jaar werd op het naastliggende terrein Maurits-Noord nog een 500-ponder gevonden. Tegelijkertijd kunnen we overige verontreiniging meenemen. Bijvoorbeeld olie en teerachtige stoffen die het gebruik als  kazerne vroeger met zich mee brachten.”