Categorieën
Nieuws en updates

“Nu eerst een onafhankelijke stichting opzetten”

Toen eind maart de budgetten vanuit de provincie Gelderland en de gemeente Ede definitief werden bevestigd, begon er een nieuw hoofdstuk voor de World Food Center Experience. Om een sterke Experience te kunnen neerzetten, moet er eerst nog iets anders worden gebouwd: een sterke organisatie.  Deze nieuwe organisatie voor de World Food Center Experience krijgt de vorm van een onafhankelijke stichting en Marcel Goossens is vanaf 1 april aangetrokken als Directeur/Kwartiermaker om de nieuwe organisatie op te zetten. Marcel komt van Projectorganisatie P2 en is gespecialiseerd in complexe, food-gerelateerde projecten.

Wat doet een Kwartiermaker?

“De realisatie van een project als het World Food Center kent altijd verschillende fases. In de eerste verkennende en inventariserende fases gaat het vooral om voorbereiden, aftasten en draagvlak creëren, zowel in de vorm van een partnernetwerk als op het gebied van financiering.  Daar is intensief aan gewerkt door een team vanuit het WFCD, gemeente Ede en de provincie Gelderland. Nu deze fase is afgesloten moet een nieuwe organisatie worden gebouwd die zich focust op de World Food Center Experience. Daarvan ben ik nu de Kwartiermaker, degene die de eerste stappen moet zetten om deze organisatie te realiseren.”
“Dat begint met de oprichting van de onafhankelijke stichting. Heel belangrijk omdat we werken met veel publieke gelden. Hiervoor moeten statuten worden opgesteld en een notarieel vastgelegde juridische structuur. Tegelijkertijd hebben we profielschetsen opgesteld voor de bestuursleden van de stichting en zijn we deze actief aan het zoeken.  Vervolgens moet je nadenken over welke mensen er straks nog meer in de organisatie nodig zijn en welke ruimtes en middelen je nodig hebt. Tenslotte speelt op de achtergrond ook nog de regio deal met het Rijk waarover deze zomer meer duidelijkheid komt, en waar we ook actief aan meewerken. Na de zomer werken we dan verder aan de conceptontwikkeling en het aansluiten van zowel een architect als een exploitant. Allemaal zaken waar een kwartiermaker zich mee bezig houdt. Deze stappen vergen veel precisie en gaan gepaard met zorgvuldige aanbestedingstrajecten omdat er zoveel gemeenschapsgeld mee gemoeid is.”
“Terwijl we ons nieuwe huis op orde brengen moeten we ook blijven zorgen dat het netwerk dat al rondom WFC gebouwd is – met de diverse agrifoodbedrijven, de WUR, de NGO’s en de onderwijsinstellingen – helemaal op orde blijft”

Lijntjes komen samen

“De reden dat ik zo enthousiast ben om dit voor de WFC Experience te kunnen doen is dat er hier een aantal lijntjes voor mij samenkomen. Ik werk bij P2 al 18 jaar aan steeds wisselende projecten. Dat betekent steeds opnieuw een nieuwe organisatie inrichten, soms als een intern projectteam maar vaker als een volledig zelfstandige organisatie, zoals hier bij de WFC Experience het geval is.”
“Mijn tweede lijntje is dat ik – na mijn afstuderen in Wageningen – al mijn hele carrière in food werkzaam ben geweest. Vaak in complexe projecten bij zowel bedrijven als overheidsorganisaties.”
“Het derde lijntje is die van de experiences. Ik heb gewerkt aan de Experience van Tony Chocolonely en was verantwoordelijk voor de realisatie van de huidige Heineken Experience. Ik heb bij die laatste ook nauw samengewerkt met BRC, het bedrijf dat ook hier het masterplan voor de WFC Experience heeft neergelegd.”

Food is hot!

“Ik denk dat er veel behoefte is aan WFC Experience en wat het gaat bieden. Al toen ik nog in Wageningen studeerde verbaasde ik me erover dat er maar zo weinig mensen wisten hoe belangrijk, groot en innovatief de foodsector in Nederland is. Met de WUR hebben we ook de absolute wereldtop op het gebied van kennis en onderwijs in huis. De laatste jaren is de belangstelling voor food explosief toegenomen. We hebben nu 24-uurs kookzenders op TV en vrijwel altijd een boeken top-tien met enkele kookboeken erin. Food is hot. En daarmee ook de discussie erover, want er zijn veel meningen en weinig absolute waarheden, zo lijkt het. De WFC Experience is een ideaal platform om een genuanceerd en van meerdere kanten belicht food-verhaal te vertellen.”
“Er gebeurt al heel veel rond food, maar je kunt als WFC Experience zeker iets toevoegen, door op een nieuwe en spectaculaire manier mensen echt iets te laten beleven en daarmee bewustwording te creëren. Door juist ook de NGO’s aan het woord te laten en mogelijke discussiepunten van meerdere kanten te belichten creëer je duidelijke meerwaarde. Nu vinden dit soort debatten vaak in Amsterdam plaats, maar er is geen enkele reden waarom dat hier niet kan.”

De Experience zichtbaar maken

“Sinds de eerste voorzichtige stappen in de planvorming rond het World Food Center in 2011 is er al heel veel gedegen werk verricht. Ik kan dus uitstekend verder bouwen op alles wat er al ligt. Mijn uitgangsbasis bestaat uit 4 bouwstenen: het Masterplan, de Business Case, de doorrekening van bezoekersaantallen door LDP en de Nota van Uitgangspunten. Daarmee kunnen we prima verder.”
“Ik zou nu graag de verdere concretisering van het masterplan ook zo snel mogelijk willen oppakken, omdat ik uit ervaring weet dat hoe concreter je de zaken maakt, hoe meer discussie je krijgt.  Met artist impressions kun je veel vertellen maar pas als je de bouw start wordt het mensen echt duidelijk wat er wel of niet komt en hoe zichtbaar bepaalde zaken zijn. Dat was bij de Heineken Experience niet anders. Op hoofdlijnen is iedereen het eens, maar zodra het in de praktijk gerealiseerd wordt begint de discussie pas. En dan moet je daar als organisatie op zijn voorbereid en ingericht. Ik verwacht na de zomer een heel eind te zijn!”