Categorieën
Nieuws en updates

Rabobank tekent samenwerkings-overeenkomst met World Food Center Experience

Nu de World Food Center Experience in de volgende fase van ontwikkeling en realisatie zit, heeft de Rabobank besloten de bestaande samenwerking voor meerdere jaren vast te leggen. De Rabobank heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met World Food Center Development, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het gehele World Food Center-gebied.
 Het World Food Center (WFC) in Ede wordt dé food-ontmoetingsplek voor consumenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Op het voormalig kazerneterrein Maurits zuid ontstaat een levendig gebied waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. In de World Food Center Experience kunnen bezoekers spelenderwijs van alles leren en ervaren over voedsel. Het World Food Center wil met deze publieksattractie het publiek nadrukkelijk bewuster maken van vraagstukken die te maken hebben met voedsel. Hoe kunnen zij bijdragen aan een gezondere en duurzamere toekomst? Niet alleen voor henzelf maar ook voor hun omgeving. Daarnaast is het WFC een innovatiedistrict voor food en agro, een plek waar ontwikkeling en uitwisseling van kennis tussen bedrijven, kennisinstellingen en consumenten wordt gestimuleerd.
Voor realisatie van de WFC Experience is deelname in de vorm van kennis en middelen vanuit het bedrijfsleven essentieel. Vanaf de start wordt samengewerkt met Albert Heijn, DSM, FrieslandCampina, KeyGene, Nestlé, Scelta Mushrooms en Rabobank. Nu de ontwikkeling van de WFC Experience een nieuwe fase ingaat, wordt ook de samenwerking met de deelnemende bedrijven verder uitgebreid.
Unieke plek
“De World Food Center Experience wordt een unieke plek waar je alles te weten kan komen over ons voedsel. Wat eet je nu precies elke dag? Waarom smaakt voedsel zoals het smaakt en ziet het eruit zoals het eruit ziet? Waarom vind je het ene wel lekker en het andere niet? En welke uitdagingen spelen er allemaal rondom de productie van jouw eten? Het is geweldig om nu zo’n inspirerende educatieve publieksattractie in Ede te kunnen realiseren’, zegt Mariska de Kleijne, Directievoorzitter Rabobank Vallei en Rijn.
“Rabobank onderschrijft het belang en de intentie van het World Food Center’, zegt Kirsten Konst, binnen de Groepsdirectie van Rabobank verantwoordelijk voor het zakelijke domein. “De bank spant zich in om met partners en klanten samen positieve, maatschappelijke impact te realiseren in de wereldwijde voedselvoorziening. De samenwerkingsovereenkomst met World Food Center Development is de bevestiging van een duurzaam partnership voor de periode van ontwikkeling en realisatie, als ook voor de eerste vier jaar van de exploitatie.’
 Vervolgstappen
De volgende stap in de realisatie van de WFC Experience is de oprichting van een stichting die verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling en de realisatie van de inhoud en het gebouw van de nieuwe attractie. Daarvoor is Marcel Goossens begin april benoemd als kwartiermaker/directeur.
(op de foto v.l.n.r. Mariska de Kleijne, Kirsten Konst, en Jan Prins)