Categorieën
Nieuws en updates

Inspraak structuurvisie World Food Center

De plannen voor het World Food Center staan op papier. In de structuurvisie WFC is beschreven op welke manier het gebied wordt ingericht. Waar komen huizen of juist bedrijven, welke mooie plekken willen we beschermen en hoe gaan we om met de natuur of het parkeren? In bijbehorende plan-MER is te lezen wat de effecten voor het milieu zijn. Benieuwd wat er in de stukken staat? U leest hier de structuurvisie (en een samenvatting) en het plan-MER.
Wilt u uw mening over het plan geven? Dat kan. Op 20 juni is de inspraakperiode van de structuurvisie en Milieueffectrapportage (plan-MER) gestart. Deze duurt tot 31 juli. In deze periode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9022, 6710 HK Ede.
Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u de projectleider bij de afdeling Ruimtelijke Projecten, (0318) 267 481 of mailt u naar . Mocht u een afspraak willen maken om de inhoud te bespreken, is dat ook mogelijk. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is helaas niet mogelijk.