Categorieën
Foodvalley Nieuws en updates

“We moeten Nederland veel meer positioneren als agrifood innovator”

Roger van Hoesel, directeur van Foodvalley NL, geeft volmondig toe dat hij het zelf ook nog regelmatig gebruikt; de positionering van Nederland als ’s werelds een na grootste exporteur van agrifood producten. “Het klinkt goed en is altijd een mooie binnenkomer bij een internationaal publiek. Maar het betekent helaas niet zo veel. Het zegt niets over de kwaliteit. Als we echt willen bijdragen aan een gezondere en duurzamere wereld, moeten we juist inzetten op ons innovatievermogen. De een na grootste zijn, is niet interessant. Dan gaat het namelijk vaak om bulkproducten, of producten die eerst voor een deel ingevoerd worden en dan weer uitgevoerd. Om die leidende positie te behouden zou je steeds meer moeten gaan exporteren, iets dat voor ons land, waar al heel intensief geproduceerd wordt, nauwelijks mogelijk is.”
“Waar wel wél kunnen groeien is op het gebied van innovaties en het exporteren daarvan.  Dat is iets waar we ons als Foodvalley NL ook heel sterk voor inzetten.”
Foodvalley is het primaire kennisintensieve agrifood ecosysteem van Nederland. Foodvalley NL is de organisatie die bouwt aan consortia om gezamenlijk innovatieve oplossingen te realiseren. Oplossingen die tot stand komen dankzij een intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en overheden.
Innovatiekracht
“Die innovatiekracht wordt ook wel door andere landen onderkend, maar dat kan nog veel beter”, vervolgt Van Hoesel. “Het gaat daarbij ook niet alleen om de Wageningen University & Research (WUR). De kennis en expertise die daar zit wordt wereldwijd enorm goed op waarde geschat, maar dat we daar omheen nog veel meer te bieden hebben raakt soms wel eens ondergesneeuwd.”
“Als buitenlandse bezoekers naar Nederland komen dan zou je ze graag een consistent verhaal bieden, nu is het zo dat ze bij de WUR een WUR-verhaal krijgen, en bij Unilever en FrieslandCampina weer andere eigen verhalen. Wij proberen als Foodvalley NL een brug te slaan. Krachten te bundelen en te zorgen voor een eenduidig verhaal dat niet een specifieke bedrijfskleur heeft. En dat blijkt aan te slaan, getuige de groeiende aantallen bezoekers die we ontvangen en internationale bezoeken die we afleggen.”
“Foodvalley is vanuit een internationaal perspectief eigenlijk ook al synoniem met Nederland. Voor buitenlanders is Nederland vaak al een erg klein en compact gebied. We beperken ons dan ook niet tot samenwerkingen en innovaties in de regio Foodvalley, iets wat nog wel eens gedacht wordt. Wel is het natuurlijk zo dat de regio Foodvalley een ongeëvenaarde concentratie aan agrifoodbedrijven kent, en natuurlijk de WUR in Wageningen. Dus speelt een belangrijk deel van onze initiatieven en innovatiebevordering zich wel in deze regio af.”
‘We kijken uit naar de World Food Center Experience’
“De komst van de World Food Center Experience is iets waar wij reikhalzend naar uitkijken. Juist om het brede en niet bedrijfsafhankelijke verhaal te vertellen, is het geweldig om in een kennisintensieve omgeving een neutrale plaats te hebben waar je mensen makkelijk kunt ontvangen, snel en goed een beeld kan geven van onze innovatiekracht zonder dat het meteen aan bedrijven of instellingen gekoppeld is. Zo kunnen wij onze brugfunctie en onze netwerkfunctie optimaal invullen.”
AgriFood 2030
Foodvalley NL is inmiddels al vijftien jaar het erkende aanspreekpunt als het gaat om het versnellen van (product)innovaties, ontwikkeling van agrifoodoplossingen en promotie van de Nederlandse agrifoodsector. “Daarom zijn we ook gevraagd om het AgriFood 2030 programma mee in te vullen. AgriFood 2030 is een gezamenlijk initiatief van FrieslandCampina, Gemeente Ede, Gemeente Wageningen, het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, Regio Foodvalley, Topsector Agri&Food, Unilever, Wageningen University & Research en de provincie Gelderland.”
Het AgriFood 2030 programma heeft als doel om de sterke positie van deze regio, als het wereldwijde Agri&Food centrum voor kennis en innovatie, te behouden én verder te versterken. Om dit doel te realiseren wordt een langjarig, integraal ontwikkel- en financieringsprogramma ontwikkeld, waarbij Foodvalley NL een centrale coördinerende rol speelt.
“In 2030 moet Foodvalley het wereldwijde kennis- en innovatiehart zijn van gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel. Foodvalley is nu al een mondiale hub voor kennis en innovatie in voedsel en landbouw, onder meer op het terrein van duurzaamheid en klimaatverandering. Kennis en innovatie, de kracht van Foodvalley, worden in de komende decennia de sleutel tot succes in voedsel en landbouw. Binnen 10 jaar willen we een verdrievoudiging van het aantal R&D-bedrijven in de regio.”
Door in te zetten op Foodvalley als mondiale hub voor kennis en innovatie versterkt Gelderland het vestigingsklimaat in de regio, waarmee de regio aantrekkelijker wordt voor organisaties en talent. Het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en de provincie Gelderland trekken samen op om Foodvalley tot een succes te maken.
“In de regio kennen we al een levendig ecosysteem met veel actieve en betrokken partijen. Maar als we de gestelde doelen op nieuwe thema’s willen bereiken, is een verbeterde samenwerking nodig. Anders missen we als regio en als Nederland een grote kans. Dat betekent dat we op een andere manier met elkaar moeten samenwerken binnen het ecosysteem. Meer focus, meer onderlinge afstemming. Eenduidiger boodschap dus, en focus.”