Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moest de stikstofvervuiling in Nederland aan banden leggen. Jarenlang waarschuwden juristen en actiegroepen dat de regelgeving die Nederland verzon, niet te verenigen is met Europese wetgeving. Recent haalde de Raad van State een dikke streep door het PAS.
Waarom kozen de Nederlandse regering en politiek voor dat onbegaanbare pad? Hoe zullen die motieven weer opnieuw een rol gaan spelen in de te verwachten reparaties van de wet- en regelgeving die nu binnenkort gaat plaatsvinden? Waar zullen opnieuw fouten gemaakt kunnen worden?
Op zaterdag 13 juli a.s. bespreken we die vragen in een openbaar toegankelijk vraaggesprek, georganiseerd door Foodlog. Een aantal kenners zal vanuit hun verschillende perspectieven het dossier en hoe het er nu bij ligt verhelderen.
Doel: politiek, pers, ambtenaren en geïnteresseerd publiek in 2 uur de ins & outs en do’s & don’t’s van het dossier uit de doeken doen. De toegang is gratis.
Meld je hier meteen aan als je zeker wilt zijn van een plaats.
Informatie
Datum: zaterdag 13 juli
Tijd: van 13.30 uur (inloop 13.00u) tot 16.00 uur
Locatie: World Food Center, Ede, direct naast station Ede-Wageningen (navigeer naar Akoesticum, Ede)
Aanmelden: via deze link.