Categorieën
Nieuws en updates

Oprichting Stichting WFC Experience bijna rond

Terwijl de zomer begonnen is, en mensen links en rechts op vakantie gaan, wordt er bij de World Food Center Experience hard doorgewerkt.
Vóór de schermen wordt dat vooral zichtbaar in het toenemend aantal evenementen dat op het WFC plaatsvindt, rond de kazernes, in de Mauritskazerne en in het Akoesticum.
Achter de schermen gebeurt zo mogelijk nog meer. Zo wordt nu de laatste hand gelegd aan de statuten, processen en organisatieonderdelen van de onafhankelijke stichting die de realisatie en exploitatie van de WFC Experience voor zijn rekening moet nemen. Deze stichting is essentieel om ook de volgende stappen te kunnen zetten. De statuten van de nieuwe stichting zijn zo goed als klaar en gaan nog één keer voor een laatste goedkeuring naar de gemeente Ede en de provincie Gelderland. Naar verwachting kan de stichting dan uiterlijk in september officieel operationeel worden.
Parallel daaraan gaan ook de gesprekken door met potentiële exploitanten. De eerste verkennende marktconsultatie heeft een aantal duidelijk geïnteresseerde partijen opgeleverd, waarmee op dit moment verder wordt gesproken over de komende aanbesteding.
De selectie van mogelijke architecten voor de realisatie van de Experience is voorbereid en inmiddels worden de eerste stappen gezet voor de verdere uitwerking van het concept en het ontwerp van de Experience. Hiervoor moeten weer een aantal verdiepingsslagen worden gemaakt waarbij zowel het bedrijfsleven als ook de NGO’s nadrukkelijk om input en bijdragen zal worden gevraagd. Inmiddels zijn al diverse samenwerkingsovereenkomsten met bedrijven getekend.
“Er wordt nu hard gewerkt aan de basisprocessen en het fundament. Als dat er eenmaal ligt kunnen we vanaf september weer stappen gaan maken die ook vóór de schermen zichtbaar zijn”, zegt Marcel Goossens, directeur en kwartiermaker bij WFC Experience.