Categorieën
Nieuws en updates

Regio Deal Foodvalley is rond

Vandaag werd bekend dat de Regio Deal Foodvalley rond is  en dat de ministeries van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken de regio Foodvalley steunen met een impuls van 20 miljoen euro. De provincies Gelderland en Utrecht en de regiogemeenten uit de Foodvalley gaan met vele partners werken aan de versnelling van de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. Zij doen dit in nauwe samenwerking met onder meer de Universiteit Utrecht (UU), Wageningen University & Research (WUR), belangenorganisaties VNO-NCW Midden, Waterschap Vallei en Veluwe en LTO Noord. In totaal investeren het Rijk en de regiopartners in de Regio Deal Foodvalley ruim 70 miljoen euro in de regio. Een belangrijk deel van het toegezegde geld is bedoeld voor de realisatie van de World Food Center Experience. 

Bundeling van krachten

De Regio Deal Foodvalley is een meerjarig partnerschap tussen het Rijk en verschillende regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen.
“In 2050 wonen er ruim 9 miljard mensen op de aarde. Het is een enorme uitdaging om al deze monden te voeden in het perspectief van klimaatverandering en het verdwijnen van landbouwgronden. Met deze deal kunnen we onze krachten bundelen en een cruciale bijdrage leveren aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen”, aldus voorzitter van het Bestuurlijk Overleg van de Regio Deal Foodvalley René Verhulst.

Concrete resultaten

Het is de bedoeling dat de projecten in de Regio Deal binnen drie jaar tot concrete resultaten leiden voor de regio als geheel, maar ook voor de verschillende gemeenten op het gebied van onder andere gezondheid, werkgelegenheid, een betere leefomgeving en brede welvaart. De kennis en innovaties die opgehaald en gerealiseerd worden in deze intensieve samenwerking zijn bovendien door te vertalen naar andere regio’s en landen. Verhulst geeft aan dat hij de regiogemeenten zeer erkentelijk is voor de financiële steun en zeer verheugd is met het partnerschap van het Rijk: “Zo kunnen we aan de slag om echt te kunnen werken aan impact van belangrijke voedselvraagstukken.”

Pijlers transitie

De concrete vertaling van de versnelling naar duurzaam en gezond voedsel kent drie pijlers:

  1. Versnelling van de transitie naar een toekomstbestendige, circulaire landbouw
    Denk aan maatregelen voor emissiereductie, het sluiten van kringlopen en de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor agrariërs.
  2. Voeding en gezondheid van prille start tot oude dag.
    Met innovaties willen we mensen verleiden tot het consumeren van gezonder en duurzamer voedsel. We willen daarom een gezonde voedselomgeving creëren om zo gemakkelijker te komen tot gezonde en duurzame keuzes. Tevens geven we gezonde voeding een belangrijke plek in curatieve en preventieve gezondheidszorg.
  3. Versterken van kennis- en innovatiesysteem
    In de Foodvalley brengen we wetenschap, praktijkonderwijs, starters en bestaande bedrijven bij elkaar om innovaties toe te passen in nieuwe en bestaande producten.

De Regio Deal heeft een heel mooie lokale uitwerking voor inwoners, boeren en bedrijven. Voorzitter René Verhulst: “We zien meer werkgelegenheid in het bijzonder voor jonge mensen, zoals op de Food Academy en meer bewustzijn voor gezond en duurzaam eten door een WFC Experience, wat op termijn bijdraagt aan de gezondheid van inwoners.”