Categorieën
Nieuws en updates

VN-klimaatpanel waarschuwt voor dreigend voedseltekort

Het VN-klimaatpanel (IPCC) concludeert in haar nieuwste rapport dat er een wereldwijd voedseltekort dreigt als gevolg van klimaatverandering. Het spreekt over een volstrekt onhoudbare manier waarop de mens omgaat met land. Gedegradeerde, geërodeerde landbouwgronden, omgehakte bossen, verdwenen flora en fauna, uitdijende woestijnen en drooggelegde veenlanden: het natuurlijk systeem neemt niet langer CO2 op, maar stoot het uit.

Tegelijkertijd zegt het rapport dat minstens eenderde van de oplossingen voor klimaatverandering gerealiseerd kan worden met beter landgebruik. Via duurzamere landbouwmethoden, met minder gebruik van kunstmest en chemicaliën, het zorgvuldiger omgaan met bodems en het beschermen en herstellen van bossen en wetlands.

Consument kan actief meehelpen

Daarnaast kan ook de consument zelf veel doen, bijvoorbeeld door minder vlees te eten en minder voedsel te verkwisten (eenderde van het voedsel wereldwijd wordt verspild).

Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur en hoogleraar Voedseltechnologie bij Wageningen University & Research, vertelt bij de NOS dat de agrarische sector en opleidingen al diverse manieren hebben bedacht om de voedselproductie op een duurzame manier te verhogen.  ook zij ziet daarbij een belangrijke rol voor de consument zelf.

“We zullen in de toekomst ongetwijfeld een slimme koelkast hebben”, zegt Fresco. “Een die precies weet wat wij als individu nodig hebben en dat via internet desgewenst automatisch kan bestellen. Meer op basis van kennis dan op basis van traditie, dat wordt de grote verandering.”

Dat de veranderingen echter nog niet zo snel gaan als gehoopt bleek juist deze week bij de faillissementsaanvraag van twee Texelse bedrijven, gespecialiseerd in de teelt van zilte gewassen. Terwijl het Klimaatpanel de zilte teelt van gewassen juist presenteert als één van de oplossingen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Alleen al in Nederland wordt naar schatting 125.000 hectare grond steeds zilter en wereldwijd zijn al grote gebieden hierdoor onbruikbaar geworden voor gangbare landbouw. De bedrijven vroegen hun faillissement aan wegens te weinig vraag naar de producten.