Categorieën
Foodvalley Nieuws en updates

“WFC Experience zet Foodvalley nog eens extra op de kaart.”

“De WFC Experience is een mooi project dat naast het bewustmaken van bezoekers ook een economische impuls geeft aan het gebied, in aanvulling op dat wat in Wageningen gebeurt. Met de WFC Experience zetten we alles wat hier in de Foodvalley gebeurt nog eens op de kaart.” Aan het woord is Peter Drenth, sinds een paar maanden als gedeputeerde van de provincie Gelderland betrokken bij het World Food Center en de WFC Experience. Wij vroegen hem om zijn mening over het World Food Center en de betrokkenheid van de provincie Gelderland.

WFC Experience beantwoordt aan behoefte

“Aandacht voor ons voedsel en waar het vandaan komt, is belangrijk. Net als ervoor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende voedsel is. Daarvoor moet je kijken naar waar in de wereld voedselproductie mogelijk is. Wij zijn in Nederland gezegend met gezonde grond en een goed klimaat. Dat betekent dat we hier een bijdrage moeten leveren aan voedselproductie. Niet alleen voor ons zelf, maar ook voor anderen.”
“We willen met de WFC Experience mensen aan het denken zetten”, zo vervolgt Drenth. “Het hebben van voldoende voedsel is niet overal op de wereld normaal. Een brood of een pak melk komt niet zo uit de fabriek rollen. Wees je bewust van waar je voedsel vandaan komt en dat je er een eerlijke prijs voor moet betalen. Als we met elkaar willen dat landbouw op een andere, duurzame manier voedsel produceert, dan begint dat met wat wij als consumenten vragen. En dát is weer afhankelijk van wat we weten en voelen.”

“Voeding en landbouw zijn belangrijke sectoren voor de Gelderse economie. Het World Food Center bevestigt onze leidende positie.”

Sterke punten

Een van de sterke punten van de WFC Experience is dan ook dat het zich richt op consumenten en voeding. Drenth: “Het is nieuw en uniek. Het zet Gelderland als voedselregio op de kaart, nationaal en internationaal. Daarbij is het mooi dat er zoveel samenkomt: bedrijfsleven, overheid, onderwijs, onderzoek en de gewone consument. Het is voor het eerst dat we dit doen, dus het is altijd spannend hoe het er precies uit gaat zien.”
“Het World Food Center moet echt het visitekaartje zijn van onze kennis en kunde op het gebied van voedsel. Maar de grootste kans ligt bij het betrekken van consumenten bij het voedselvraagstuk. En daar hoort wat mij betreft ook de discussie over het klimaat bij.”

Voeding en landbouw belangrijk voor Gelderland

“Voeding en landbouw zijn belangrijke sectoren voor de Gelderse economie. Daarbij hebben we met Wageningen University & Research een kennisinstelling van wereldklasse in huis. We willen zorgen dat deze regio wereldwijd voorop blijft lopen.”
“Gelderland is vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij de plannen voor het World Foopd Center. Met het onderbrengen van de Experience in een onafhankelijke stichting zal de provincie iets meer op afstand komen te staan. Daar is bewust voor gekozen. Het is niet aan ons als provincie om een Experience neer te zetten en te exploiteren. Maar vanwege het belang dat wij hechten aan de Experience hebben we goed geborgd dat onze belangen ook bij de verdere ontwikkeling goed worden meegenomen. Zo zullen we zeker de komende drie jaar blijven meesturen, in goed overleg met de Stichting. Met afspraken die zijn vastgelegd in bijvoorbeeld de subsidievoorwaarden en de statuten van de Stichting. Daarnaast hebben wij vertrouwen in de Raad van Advies, die ons net als in voorgaande fases gevraagd en ongevraagd adviseert. De Raad van Advies is de hoeder van het gedachtegoed waar we ons als provincie aan hebben verbonden.”