Categorieën
Nieuws en updates

Gemeente Ede kan verder met plannen World Food Center gebied

De gemeente Ede kan door met het uitwerken van de plannen voor het World Food Center (WFC) gebied en de WFC Experience. Dit is de conclusie na de raadsvergadering van donderdag 26 september waar de gemeenteraad van Ede haar wensen en bedenkingen uitte op de plannen voor het WFC gebied.
Wethouder Leon Meijer; “Het afgelopen jaar was een spannend jaar voor het project World Food Center en daarmee voor Ede. Er moesten grote besluiten genomen worden voor de toekomst van het WFC. Ik ben blij dat de gemeenteraad heeft laten zien dat ze met ons van mening is dat het vanuit het verleden en heden, maar ook voor de toekomst, logisch is om het WFC in Ede te ontwikkelen. Vanuit het belang van gezond en duurzaam voedsel, maar ook voor de werkgelegenheid in Ede is de komst van het World Food Center belangrijk.”

Hoe verder?

De volgende stap is het oprichten van een stichting die verder gaat met het ontwerpen en realiseren van de WFC Experience. Tegelijkertijd loopt de aanbesteding voor het selecteren van een exploitant voor de WFC Experience. Op het moment dat er een ontwerp voor de Experience is, laten gemeente en provincie nog een second opinion uitvoeren op de businesscase en de bezoekersaantallen. 
Ondertussen stelt de gemeente een structuurvisie en een bestemmingsplan op voor de woningen en bedrijven die zich straks gaan vestigen op het WFC terrein.

WFC en de WFC Experience

Het World Food Center gebied is de food – ontmoetingsplek voor inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Rondom de voormalige Mauritskazerne is er straks naast wonen en recreëren ruimte voor bedrijvigheid rondom het thema Food in brede zin.
Het totale gebied is 28 hectare groot, waarvan 1 hectare bestemd is voor de WFC Experience: een plek waar bezoekers komen voor een uniek educatief voedselavontuur, waar bezoekers leren over eten en produceren van gezond en duurzaam voedsel en wat dit betekent voor de vraagstukken rondom voedsel in de wereld.