Categorieën
Nieuws en updates

‘Verschillende trends komen samen in het World Food Center’

Het was in juni dit jaar, dat BPD (Bouwfonds Property Development) officieel toetrad tot het gebiedsontwikkelingsproject World Food Center. Sindsdien wordt samen met GREEN en Van Wijnen onder de vlag van World Food Center Development (WFCD) hard gewerkt aan de ontwikkeling van het voormalige kazerneterrein Maurits Zuid om te komen tot een unieke omgeving voor werken, beleven en wonen.

Hybride gebied

“Voor BPD was de toetreding tot World Food Center Development een logische stap”, zegt Arjen Kleijer, WFCD Locatiemanager voor het gebied. “BPD gelooft in zogeheten hybride gebieden, gebieden waar verschillende functies, zoals wonen, werken en beleven bij elkaar komen. We hebben daar al veel ervaring mee en zijn ervan overtuigd dat dergelijke gebieden de toekomst hebben.”

Nabijheid station

“Momenteel zijn we met het team druk bezig met de uitwerking van de verschillende onderdelen van het gebied. We merken nu al dat de interesse groot is, zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit toekomstige bewoners. De eerder ontwikkelde delen van de kazerneterreinen, waar we ook al vanuit BPD bij betrokken waren, zijn nu wijken in een groene omgeving, waar mensen op plezierige en duurzame wijze wonen en werken. Het imago van het gebied is daardoor al heel goed. We verwachten dat door de nabijheid van station Ede-Wageningen en de mix aan functies, de belangstelling voor het World Food Center nog groter wordt. Dit wordt nog eens versterkt door de prachtige groene en natuurlijke omgeving. De Veluwe komt letterlijk het gebied binnen.”

Food thema past naadloos op terrein

“Doordat we al langer in de regio Foodvalley actief zijn, is het thema ‘food’ voor ons niet nieuw. In dit project is het natuurlijk nog eens veel verder doorgevoerd in alle onderdelen. Zo werken we aan gemeenschappelijke voedseltuinen en inspirerende ontmoetingsplekken.”
“Die gemeenschappelijkheid is ook een kenmerk dat we vaker terugzien in hybride gebieden. Sociale duurzaamheid, noemen we dat. Het is een van de trends die we sterk zien groeien. Een andere trend waar we met het World Food Center hoog op inzetten is de belangstelling voor technologie, innovatie en duurzaamheid. Toekomstgericht, en naadloos passend op het thema food en de regio Foodvalley. Wat ons betreft valt hier alles prima op zijn plaats.”