Categorieën
Nieuws en updates

Gemeenteraad Ede stemt unaniem in met Structuurvisie

Op donderdag 23 januari heeft de gemeenteraad van Ede positief en unaniem ingestemd met de structuurvisie en milieueffectrapportage. In de  structuurvisie WFC is beschreven op welke manier het gebied wordt ingericht. Waar komen huizen of juist bedrijven, welke mooie plekken willen we beschermen en hoe gaan we om met de natuur of het parkeren?
In bijbehorende plan-MER (milieueffectrapportage) is te lezen wat de effecten voor het milieu zijn. De raad heeft met complimenten de structuurvisie vastgesteld. Met daarbij de opmerking goed te kijken naar een gevarieerd aanbod van duurzame woningen en bedrijven.
Download hier de samenvatting van de structuurvisie
Structuurvisie en milieueffectrapportage vastgesteld, wat betekent dit?
Nu de structuurvisie en milieueffectrapportage zijn vastgesteld worden beide stukken nog een keer ter inzage gelegd. Hierover verschijnt een bericht in EdeStad, de Staatscourant en online kunt u het vinden via de website: https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Bent u benieuwd naar de structuurvisie? Download hier de handige samenvatting
Vervolgstappen
Met het besluit over de structuurvisie gaat het project World Food Center verder. Zo wordt momenteel door de Gemeente Ede, samen met ontwikkelaar World Food Center Development, gewerkt aan de ontwikkeling van bouwplannen voor de eerste kantoren en woningen in het gebied.